Nowy Wpis Roboczy 3

Zmysły czucia, widzenia, słyszenia, węchu i smaku pozwalają nam rozpoznawać elementy w naszej przestrzeni fizycznej, tej namacalnej. Nie są jednak jedynym sposobem poznawania rzeczywistości. Przecież czujemy emocje, myślimy myśli, odbieramy sygnały niewerbalne, czujemy atmosferę, „zarażamy się” radością lub smutkiem innych. Wydaje się więc oczywiste, że komunikacja miedzy ludźmi odbywa się na poziomie niefizycznym, bardziej subtelnym. 

Całą masę danych odbieramy poprzez nasze niefizyczne zmysły. Nie uczymy się o nich w szkole i z reguły nie mamy o nich żadnej wiedzy. A jednak każdy korzysta z nich cały czas – świadomie lub nieświadomie. Nasze ciała fizyczne są najbardziej gęstym, skupionym elementem naszego systemu energetycznego. Też jest energią, co potwierdza fizyka kwantowa mówiąc, że na poziomie atomów nasze ciała są zbudowane głównie z przestrzeni – energii pomiędzy atomami. Pięknie opisała to Jill Bolte Taylor na swoim wystąpieniu na TED Ideas worth spreading.

Wszystko co istnieje, a nie jest wychwytywane przez nasze cielesne zmysły, może być doświadczone przez nas przez nasze narządy do postrzegania pozazmysłowego, który ogólnie można nazwać systemem energetycznym człowieka. Mamy więc do dyspozycji nasze Ciała Energetyczne (których mamy conajmniej 7 i nazywany potocznie Aurą), Kanały Hary, Czakry, Torus Serca i Świętą Przestrzeń Serca.

Więcej na temat Systemu Energetycznego Człowieka możesz dowiedzieć się z live’a na tutaj.

Zapraszam Cię na serię spotkań live w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 21:00 na Facebooku w Dom Oddechu. Marta Grabowska. Na każdym spotkaniu będziemy rozmawiać o poszczególnych elementach i działaniu naszego systemu energetycznego. Będziemy go również doświadczać ich w swoim ciele.

Kolejne spotkania:

1 sierpnia: Czakry – Centra Energetyczne Człowieka

5 września: Torus – Pole Energetyczne Serca

3 października: Święta Przestrzeń Serca

7 Listopada: Aura – Ciała i Granice Energetyczne

5 grudnia: Kontakt Energetyczny Między Ludźmi